Strona główna   |    O mnie   |    Moje osiągnięcia    |    W wolnym czasie

                                                                                 

Andrzej NAPIERALSKI, profesor zwyczajny, kierownik Katedry Mikroelektroniki i Technik Informatycznych Politechniki Łódzkiej; były prorektor PŁ; był profesorem wizytującym  w INSA’T i CNRS-LAAS we Francji. Prowadził wykłady zaproszone w wielu krajach. Brał czynny udział w projektach międzynarodowych w tym w 10 europejskich projektach naukowo badawczych (1 ESPRIT-BARMINT, 2 projekty COPERNICUS, 2 projekty V Programu Ramowego Unii Europejskiej: SEWING  i REASON, 2 projekty VI Programu Ramowego CARE i PERPLEXUS oraz 3 projekty VII Programu Ramowego EUCARD, TIARA  i EDUMEMS). Uczestniczył też w grancie NATO i w 8 projektach TEMPUS (w tym, w 3 jako koordynator i kontraktor) a aktualnie jest partnerem projektu ERASMUS MUNDUS - LAMENITEC. Brał udział również w 57 grantach KBN. Opublikowany dorobek obejmuje ponad 960 pozycji w tym 7 książek (2 wydane za granicą), 18 podręczników i skryptów  (15 zagranicznych), 23 rozdziały w książkach (16 w książkach zagranicznych), 186 artykułów w recenzowanych czasopismach (77 z listy filadelfijskiej), 734 artykułów w materiałach konferencji naukowych (603 międzynarodowych) i 4 patenty. Dodatkowo edytor 21 materiałów konferencyjnych (20 międzynarodowych) i 12 czasopism naukowych    (4 zagranicznych). Cytowania Scopus 1073 (bez autocytowań 885), h-index: 11; Web of Science 747 (bez autocytowań 657 ), h-index: 9, Google Scholar 2389, h-index: 16.
Przewodniczący Komitetu Naukowego i Organizacyjnego konferencji MIXDES. Promotor 49 zakończonych rozpraw doktorskich, z których sześć uzyskało Nagrodę Prezesa Rady Ministrów. W latach 2000-2010 przewodniczący Polskiej Sekcji IEEE ED Chapter. W 2012 roku został wybrany przewodniczącym Komitetu Elektroniki i Fotoniki URSI oraz viceprzewodniczącym IEEE EDS-SRC Region 8. Ponadto jest członkiem kilkudziesięciu Komitetów Naukowych konferencji krajowych i zagranicznych. Laureat 92 nagród na Światowych Wystawach Wynalazków. W 2009 roku na Światowej Wystawie Brussels Eureka otrzymał wraz z zespołem Grand Prix of Innova. Doktor Honoris Causa Państwowego Uniwersytetu w Nowgorodzie (Rosja). W 2013 roku otrzymał Nagrodę Miasta Łodzi.

Łódź, dn. 08.01.2014 r.

 

 

 

 
www.dmcs.pl